MOTIE Controleer de MER van RTHA op fouten


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Recent is gebleken dat er rekenfouten zijn gemaakt in de effectbeoordeling van luchthavens in Nederland, waaronder Lelystad Airport, Schiphol en Maastricht Aachen Airport;
  • Er ten bate van een mogelijk nieuw Luchtvaartbesluit voor Rotterdam The Hague Airport een milieueffectrapportage (MER) is opgesteld;

overwegende dat

  • Een MER een belangrijk afwegingskader is in de democratische besluitvorming en dat onjuiste aannames de legitimiteit van beslissingen ondermijnen;
  • Omwonenden van RTHA recht hebben op juiste wetenschappelijke informatie over de gezondheidseffecten van de luchthaven;

verzoekt het college

  • De Staatssecretaris van Verkeer & Milieu, het bevoegd gezag in dezen, te vragen de MER voor het luchtvaartbesluit voor RTHA kritisch tegen het licht te houden en te controleren op fouten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer