Motie: Hou je aan je groene afspraken


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Parkhaven,

constaterende dat

  • In het masterplan wordt voorgespiegeld dat er 555 bomen komen te staan in het plangebied van de ontwikkeling aan de Parkhaven: 156 te behouden bomen, 101 te verplanten bomen en 298 nieuwe bomen;
  • Er in het masterplan tevens wordt voorgespiegeld de huidige hoeveelheid aan vierkante meters groen oppervlak (18.500 vierkante meter) 1:1 te compenseren in de ontwikkeling aan de Parkhaven;

overwegende dat

  • Er in het bestemmingsplan op punten wordt afgeweken van het masterplan, bijvoorbeeld over het te verwachten oppervlak aan groene daken of het aantal te verwachten parkeerplaatsen;
  • Discrepantie tussen masterplan en bestemmingsplan onwenselijk en bovendien oneerlijk is, omdat er bij de gemeenteraad én de Rotterdammers verwachtingen zijn geschapen;

voorts overwegende dat

  • Het masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad;

verzoekt het college

  • Conform Masterplan Parkhaven als volgt te realiseren bij oplevering van het inrichtingsplan:
    • 555 bomen;
    • 1:1 compensatie van de huidige hoeveelheid aan vierkante meters groen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Schouw terrassen met de wijkraden

Lees verder

Motie: Groen voor alle Rotterdammers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer