MOTIE De stads­con­ser­vator moet blijven


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) aan het college heeft geadviseerd het aankoopbudget van de stadsconservator verbonden aan Museum Boijmans van Beuningen te schrappen;

overwegende dat

  • De stadsconservator van cruciaal belang is in het ontdekken van Rotterdams kunstzinnig talent, zoals afgelopen zomer weer eens bleek uit het succes van 'Project Rotterdam';
  • Exposeren in een prominent museum in eigen stad voor jonge Rotterdamse kunstenaars vaak een springplank blijkt voor een succesvolle nationale en internationale carrière;
  • Jonge Rotterdamse kunstenaars met meer gemak nieuwe fondsen kunnen werven als zij in Rotterdam een vliegende start hebben gemaakt;

mede overwegende dat

  • Het aankoopbudget een bijdrage met een zeer hoog rendement (lage kosten, hoge opbrengsten) levert aan de promotie van Rotterdam in het domein van kunst & cultuur;

verzoekt het college

  • Te zorgen dat de functie van stadsconservator behouden blijft voor Rotterdam, inclusief een volledig aankoopbudget;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer