MOTIE De stads­con­ser­vator moet blijven


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) aan het college heeft geadviseerd het aankoopbudget van de stadsconservator verbonden aan Museum Boijmans van Beuningen te schrappen;

overwegende dat

  • De stadsconservator van cruciaal belang is in het ontdekken van Rotterdams kunstzinnig talent, zoals afgelopen zomer weer eens bleek uit het succes van 'Project Rotterdam';
  • Exposeren in een prominent museum in eigen stad voor jonge Rotterdamse kunstenaars vaak een springplank blijkt voor een succesvolle nationale en internationale carrière;
  • Jonge Rotterdamse kunstenaars met meer gemak nieuwe fondsen kunnen werven als zij in Rotterdam een vliegende start hebben gemaakt;

mede overwegende dat

  • Het aankoopbudget een bijdrage met een zeer hoog rendement (lage kosten, hoge opbrengsten) levert aan de promotie van Rotterdam in het domein van kunst & cultuur;

verzoekt het college

  • Te zorgen dat de functie van stadsconservator behouden blijft voor Rotterdam, inclusief een volledig aankoopbudget;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE 'Rotterdamse Dierenhulp Aan Minima'

Lees verder

MOTIE Diervriendelijk bouwen is de norm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer