Motie: Rotterdam string­footvrij


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Veel stadsduiven verminkte pootjes hebben door stoffen en draden die rondslingeren in de openbare ruimte;
  • Een belangrijke bron van deze vervuiling gelegen ligt in de buitenverkoop van textiel, op gemeentelijke warenmarkten of zogenoemde stoffenmarkten;

overwegende dat

  • Goede afspraken met textielverkopende partijen op de markt kunnen bijdragen aan vermindering van materiaal dat leidt tot het leed bij de ‘stringfootduiven’, zoals een laat-geen-spoor-achterbeleid na een marktdag;
  • De gemeente bij het opleveren van marktlocaties gebruik kan maken van apparatuur waarbij achtergebleven stoffen en draden worden opgeruimd, zoals speciale stofzuigers die daarvoor bedoeld zijn;

verzoekt het college

  • Werk te maken van een stringfootvrij Rotterdam door enerzijds afspraken op te stellen met textielverkopende partijen op de markt over een schone oplevering van de verkooplocatie en anderzijds beter schoon te maken van deze locaties met daarvoor geschikte apparatuur, zoals stofzuigers;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Publiekscampagne om de duiven te helpen

Lees verder

Motie: Snelweg en snackbar voor egels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer