Motie: Publieks­cam­pagne om de duiven te helpen


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Stoffen en draden in de openbare ruimte tot verwondingen en afknellingen aan de pootjes van duiven kunnen leiden;

overwegende dat

  • Het lastig is om de openbare ruimte geheel vrij te houden van materialen die duiven verwonden;
  • Rotterdammers de duiven kunnen helpen, door hun pootjes te ontdoen van draadjes;

voorts overwegende dat

  • Er in de stad veel organisaties actief zijn die de gemeente met raad en daad bij kunnen staan in het informeren van Rotterdammers over het kunnen bieden van hulp aan de stadsduiven;

verzoekt het college

  • Een publiekscampagne op touw te zetten met als doel Rotterdammers in staat te stellen duiven in nood te helpen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Paardensport is dierenleed

Lees verder

Motie: Rotterdam stringfootvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer