MOTIE Proef met subsi­die­be­schikking voor proef­dier­vrije evene­menten


30 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vierde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

verzoekt het college

  • In 2018 vijf keer een proef te doen bij subsidieaanvragen voor festivals, die inhoudt: aanvullende eisen in een subsidiebeschikking op te nemen dat de subsidieontvanger slechts gebruik mag maken van proefdiervrije producten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer