MOTIE Geen subsidie voor het gebruik van dieren ter vermaak


30 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vierde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

constaterende dat

  • Ontvangers van gemeentelijke subsidie voor het organiseren van evenementen soms gebruik maken van dieren ter vermaak;

overwegende dat

  • Het gebruik van dieren ter vermaak indruist tegen hun recht natuurlijk gedrag te vertonen;

verzoekt het college

  • Geen subsidie te verstrekken aan organisatoren van evenementen voor het gebruik van dieren ter vermaak;
  • Deze verplichting te verankeren in de nadere regels voor subsidieverlening als het nog op te stellen subsidiecontroleprotocol;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer