MOTIE Proce­du­re­re­geling grote projecten


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Rotterdam de 'Regeling risicovolle projecten 2012' kent;

overwegende dat

  • De notie 'risicovol' onwenselijke verwarring met zich meebrengt over het karakter van de projecten die verkiesbaar zijn ondergebracht te worden binnen de huidige regeling;

verzoekt het presidium

  • De 'Regeling risicovolle projecten 2012' om te dopen tot 'Procedureregeling grote projecten 2016';

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Gelijke monniken, gelijke pensioenen

Lees verder

Amendement Geen middelen naar uitwerking bidbook World Expo 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer