MOTIE Proce­du­re­re­geling grote projecten


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Rotterdam de 'Regeling risicovolle projecten 2012' kent;

overwegende dat

  • De notie 'risicovol' onwenselijke verwarring met zich meebrengt over het karakter van de projecten die verkiesbaar zijn ondergebracht te worden binnen de huidige regeling;

verzoekt het presidium

  • De 'Regeling risicovolle projecten 2012' om te dopen tot 'Procedureregeling grote projecten 2016';

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer