Amen­dement Geen middelen naar uitwerking bidbook World Expo 2025


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

besluit:

1. De lasten met betrekking tot de voorbereiding van het bidbook voor de World Expo 2025 in 2016 met €178.000 te verlagen.

2. De bijbehorende onttrekking aan de Bestemmingsreserve Evenementenfonds in 2016 met €178.000 te verlagen.

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Het Rijk verleent geen steun aan het plan in 2025 in Rotterdam de World Expo te organiseren. De inzet van middelen ten bate van het verder uitwerken van het bidbook voor de World Expo 2025 door de gemeente Rotterdam is mosterd na de maaltijd. Met dit amendement zorgen wij ervoor dat dit niet gebeurt. Van de €213.000 die voor de uitwerking was aangemerkt is er reeds €35.000 uitgegeven; €178.000 resteert. Wij zetten ook een streep door eventuele ambtelijke ondersteuning voor een verdere uitwerking; zie hiervoor de bijgaande motie.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Procedureregeling grote projecten

Lees verder

Amendement Geen extra middelen ter beschikking stellen voor congreswerving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer