MOTIE Gelijke monniken, gelijke pensi­oenen


23 juni 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling,

constaterende dat

  • Er in 2015 ruim acht miljoen euro aan gemeenschapsgeld is besteed om de pensioenvoorziening voor oud-wethouders en -deelgemeentebestuurders aan te vullen, vanwege een tegenvallend rendement als gevolg van de lage rentestand;
  • Tegenvallend rendement bij pensioenvoorzieningen van Rotterdammers vaak voor eigen rekening komt, evenals allerhande beleggingsrisico's;

van mening dat

  • Het niet uit te leggen is aan Rotterdammers dat zij miljoenen euro's hebben betaald om de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders (Appa) op peil te houden terwijl het eigen pensioen, nu maar wellicht ook in de toekomst, onderhevig is aan een neerwaartse bijstelling;

verzoekt het college

  • Er bij de minister op aan te dringen een tegenvallend rendement en beleggingsrisico's van de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders niet meer te compenseren met gemeenschapsgeld;
  • Dit onderwerp op de periodieke vergaderingen van de VNG bespreekbaar te maken en deze vereniging in te schakelen voor een lobby richting het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer