MOTIE Gelijke monniken, gelijke pensi­oenen


23 juni 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling,

constaterende dat

  • Er in 2015 ruim acht miljoen euro aan gemeenschapsgeld is besteed om de pensioenvoorziening voor oud-wethouders en -deelgemeentebestuurders aan te vullen, vanwege een tegenvallend rendement als gevolg van de lage rentestand;
  • Tegenvallend rendement bij pensioenvoorzieningen van Rotterdammers vaak voor eigen rekening komt, evenals allerhande beleggingsrisico's;

van mening dat

  • Het niet uit te leggen is aan Rotterdammers dat zij miljoenen euro's hebben betaald om de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders (Appa) op peil te houden terwijl het eigen pensioen, nu maar wellicht ook in de toekomst, onderhevig is aan een neerwaartse bijstelling;

verzoekt het college

  • Er bij de minister op aan te dringen een tegenvallend rendement en beleggingsrisico's van de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders niet meer te compenseren met gemeenschapsgeld;
  • Dit onderwerp op de periodieke vergaderingen van de VNG bespreekbaar te maken en deze vereniging in te schakelen voor een lobby richting het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Clausule in contracten voor bijstelling inkomen topambtenaar

Lees verder

MOTIE Procedureregeling grote projecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer