Motie: Opgang openbaar toegan­kelijk


2 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juni 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van bestemmingsplan Insulindestraat 240-248,

constaterende dat

  • De opgang via dit bestemmingsplan planologisch weliswaar mogelijk gemaakt wordt, maar de precieze toegankelijkheid via een privaatrechtelijke overeenkomst met de toekomstig eigenaar van perceel Insulindestraat 240-248 vastgelegd wordt;

overwegende dat

  • Goede privaatrechtelijke afspraken cruciaal zijn om openbare toegang van de opgang voor alle Rotterdammers te regelen;

verzoekt het college

  • Privaatrechtelijke afspraken te maken met de toekomstig eigenaar van perceel Insulindestraat 240-248 die borgen dat de opgang van de straat naar het Hofbogenpark tijdens de openingstijden van het Hofbogenpark openbaar toegankelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ruim adviesrecht bij afwijken van bestemmingsplan en omgevingsplan

Lees verder

Motie: Wij pleiten voor sluiting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer