MOTIE Oormerken of anders daad­wer­kelijk besteden gelden voor doelgroep OGGZ


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • de gemeente vanuit de regering geld krijgt voor de doelgroep;
  • de gemeente voor de doelgroep afstemt met de zorgverzekeraars;

mede constaterende dat

  • de zorgverzekeraars extra reserves hebben weggelegd voor de extra taken die ook op hen afkwamen (in verband met de decentralisaties van de zorg) en dat het niet zo moet zijn dat geld dat hiervoor is gereserveerd uiteindelijk in de zakken van aandeelhouders verdwijnt, maar daadwerkelijk wordt besteed aan de zorg (zeker voor wat betreft onderhavige doelgroep);

overwegende dat

  • de gemeente samenwerkt met de zorgverzekeraars en de gemeente ervan uitgaat dat er winst te behalen is met de afstemming tussen zorgverzekeraars en de gemeente;

verzoekt het college

  • de zorgverzekeraars te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in dezen;
  • niet op zorg te bezuinigen maar ervoor te zorgen dat de gelden die zowel de gemeente krijgt als die de zorgverzekeraars hebben gereserveerd voor de decentralisatie van de zorg in de doelgroep (O)GGZ in te zetten voor die zorg;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, lidElOuali(Nida), GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, ChristenUnie-SGP, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, lidPeksert(Nida)

Lees onze andere moties

MOTIE Speciaal begeleidingsteam

Lees verder

MOTIE Kosten POH-GGZ ten laste van degene bij wie ze horen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer