MOTIE Kosten POH-GGZ ten laste van degene bij wie ze horen


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • in het actieprogramma staat dat de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg) een spilfunctie krijgt tussen de wijkteams en de huisartsen;

voorts constaterende dat

  • de POH-GGZ wordt betaald door de huisartsen;

overwegende dat

  • voor de decentralisatie van de zorg de wijkteams in het leven zijn geroepen;
  • de wijkteams zelf een ‘outreach’ functie hebben naar de huisartsen en de POH-GGZ;

voorts overwegende dat

  • indien de wijkteams aan die functie niet voldoet en het noodzakelijk is dat de POH-GGZ een spilfunctie dient te vervullen, het niet meer dan billijk is om de huisartsen tegemoet te komen;

van mening dat

  • dat niet de kosten van de decentralisatie van de zorg op het bord van de huisartsen moeten komen;

verzoekt het college

  • In dat geval een compensatieregeling op te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, ChristenUnie-SGP, VVD, CDA, D66, Nida, LeefbaarRotterdam, GroenLinks

Lees onze andere moties

MOTIE Oormerken of anders daadwerkelijk besteden gelden voor doelgroep OGGZ

Lees verder

MOTIE Garantie terugkeerplek Beschermd Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer