Motie: Haringkar niet stand­plaatsvrij


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drie├źntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

constaterende dat

  • Het college per artikel 5:21a van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) standplaatsvrije gebieden kan aanwijzen waar geen standplaatsvergunning wordt verleend;
  • Exploitanten van haringkarren tussen zogenoemde Vlaggetjesdag en 1 oktober van een jaar in aanmerking komen voor een plek in een standplaatsvrij gebied, per ontheffing die door het college wordt verleend (artikel 5:21a lid 3 sub c);

overwegende dat

  • De gemeente met het verlagen van drempels voor de verkoop van haring de consumptie van dierlijke producten faciliteert, hetgeen niet bijdraagt aan de noodzaak om minder vlees en vis te eten en meer plantaardige voeding;

verzoekt het college

  • In de eerstvolgende wijziging van de Apv de mogelijkheid voor exploitanten van haringkarren om tussen Vlaggetjesdag en 1 oktober van een jaar in een standplaatsvrij gebied hun waar te verkopen, dus zonder standplaatsvergunning, te schrappen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen