MOTIE Ook niet op de stoep


24 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 november 2016, ter bespreking van het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

constaterende dat

  • Het voor inrichtingen die dieren verkopen bij wet verboden is dieren te plaatsen in de winkeletalage;

overwegende dat

  • Sommige van de inrichtingen die dieren verkopen het verbod omzeilen door de dieren in kooien op de stoep te zetten, vóór de voorgevel;

mede overwegende dat

  • Sommige inrichtingen die levensmiddelen verkopen of actief in de horeca levende dieren als publiekstrekker eveneens op de stoep zetten, vaak ongeacht het ongerief dat deze handeling veroorzaakt bij de dieren;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of, in de geest van de huidige wetgeving in de APV tot een verbod te komen op het plaatsen van dieren in kooien vóór de voorgevel van een inrichting die dieren verkoopt, levensmiddelen of actief is in de horeca;
  • Een dergelijk verbod in te stellen indien dit thans mogelijk is of, indien niet het geval, het Rijk aan te sporen het instellen van een dergelijk verbod wettelijk mogelijk te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Behoud Rotterdamse signatuur Wereldmuseum

Lees verder

MOTIE Ecologisch maaibeheer in Park De Twee Heuvels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer