MOTIE Behoud Rotter­damse signatuur Wereld­museum


24 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 november 2016, ter bespreking van het Cultuurplan 2017-2020,

constaterende dat

  • De intentie is uitgesproken om tot samenwerking te komen tussen Stichting Wereldmuseum (WM) en het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW);

overwegende dat

  • Deze samenwerking kansen biedt zowel voor het NMVW als voor het WM, mits een Rotterdams karakter behouden blijft en het WM, binnen de samenwerking, de mogelijkheid behoudt om unieke tentoonstellingen te blijven produceren;

verzoekt het college

  • In het besluit om het Wereldmuseum voor de komende vier jaar te financieren aan het Wereldmuseum op te dragen een aangepast vierjarenplan, en daarop te baseren jaarplannen, op te stellen. In deze plannen dienen duidelijke prestatieafspraken te worden opgenomen, in het bijzonder met betrekking tot:
  • Het Rotterdamse profiel van het Wereldmuseum als onderdeel van de samenwerkende musea;
  • De vaste opstelling in Rotterdam alsmede de wisseltentoonstellingen, die waar mogelijk worden ontwikkeld in samenwerking met andere Rotterdamse erfgoedinstellingen;
  • Het opstellen van een collectieplan voor de toekomst van de museale collectie van het Wereldmuseum, gericht op beheer, behoud en uitbreiding van de collectie in eigendom van de gemeente Rotterdam;
  • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) te vragen de ontwikkelingen bij het Wereldmuseum nauwkeurig te volgen en te zijner tijd een concreet voorstel te doen voor de beoordeling en advisering betreffende dit museum voor de volgende cultuurplanperiode;
  • De gemeenteraad vóór de zomer van 2017 te informeren voer de uitvoering van deze motie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Nida, PvdA, D66

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Kappen wegbeplanting zonder omgevingsvergunning alleen buiten de bebouwde kom

Lees verder

MOTIE Ook niet op de stoep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer