MOTIE Ook geen kinder­mar­keting op de kinder­boer­de­rijen


28 september 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2017, ter bespreking van de wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen Hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging natuur- en milieueducatie en kinderboerderijen,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam onderdeel is van de 'Alliantie stop kindermarketing ongezonde voeding';

overwegende dat

  • Kinderen kinderboerderijen bezoeken, ook als de kinderboerderijen straks zijn ondergebracht in een verzelfstandigde NME-organisatie;

verzoekt het college

  • De verzelfstandigde NME-organisatie ertoe te verplichten zich te scharen achter de uitgangspunten van de 'Alliantie stop kindermarketing ongezonde voeding';

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer