MOTIE Nooit meer mee met de handelaar, naar de slacht


28 september 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2017, ter bespreking van de wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen Hoofdlijnenbesluit verzelfstandiging natuur- en milieueducatie en kinderboerderijen,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam de handel en slacht van dieren afkomstig van gemeentelijke kinderboerderijen toestaat;

overwegende dat

  • Onze kinderboerderijdieren het recht hebben om oud te worden en dus van ouderdom te sterven;
  • Euthanasie een eerlijker lot is voor die dieren die ondraaglijk lijden;

verzoekt het college

  • Handel en slacht van dieren aan banden te leggen door middel van het voorleggen van een contract aan verzelfstandigde NME-organisatie in Rotterdam waarin bepalingen van zulke strekking zijn opgenomen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Behoud het groen in de Hof van Maasdam

Lees verder

MOTIE Ook geen kindermarketing op de kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer