MOTIE Onderzoek distri­bu­tie­centra voor clusteren vervoers­stromen


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • De gemeente met de Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek een programma in handen heeft om uitstoot van koolstofdioxide en schadelijke stoffen in de stad tegen te gaan;
  • Binnen de stadslogistiek vooral wordt ingezet op het verschonen van voertuigen, maar dat het terugbrengen van het aantal vervoersbewegingen even belangrijk is;

overwegende dat

  • Winkels in de meeste gevallen separaat worden bevoorraad, bij gesprek aan onderlinge afstemming, wat in de regel inhoudt dat halflege vrachtwagens zich binnen de ruit bevinden;
  • Distributiecentra buiten de ruit, waar verschillende vervoersstromen samenkomen (e.g. Spaanse Polder, Rivium, Eem- en Waalhaven), kan bijdragen aan een meer efficiënte coördinatie van vervoersbewegingen in de stad;
  • Minder verkeer in de stad beter is voor milieu en klimaat maar ook direct financieel gewin is voor de detailhandel;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of er in de detailhandel en vervoerssector interesse bestaat voor het clusteren van vervoersstromen door het optuigen van distributiecentra buiten de stad;
  • De Raad periodiek te rapporteren over voortgang in dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, PvdA

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer