MOTIE Onderzoek distri­bu­tie­centra voor clusteren vervoers­stromen


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • De gemeente met de Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek een programma in handen heeft om uitstoot van koolstofdioxide en schadelijke stoffen in de stad tegen te gaan;
  • Binnen de stadslogistiek vooral wordt ingezet op het verschonen van voertuigen, maar dat het terugbrengen van het aantal vervoersbewegingen even belangrijk is;

overwegende dat

  • Winkels in de meeste gevallen separaat worden bevoorraad, bij gesprek aan onderlinge afstemming, wat in de regel inhoudt dat halflege vrachtwagens zich binnen de ruit bevinden;
  • Distributiecentra buiten de ruit, waar verschillende vervoersstromen samenkomen (e.g. Spaanse Polder, Rivium, Eem- en Waalhaven), kan bijdragen aan een meer efficiënte coördinatie van vervoersbewegingen in de stad;
  • Minder verkeer in de stad beter is voor milieu en klimaat maar ook direct financieel gewin is voor de detailhandel;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of er in de detailhandel en vervoerssector interesse bestaat voor het clusteren van vervoersstromen door het optuigen van distributiecentra buiten de stad;
  • De Raad periodiek te rapporteren over voortgang in dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Banden tussen gemeente en fossiele industrie

Lees verder

MOTIE Herziene motie 'Opt-insysteem ongeadresseerd drukwerk'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer