MOTIE Banden tussen gemeente en fossiele industrie


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • De huidige groei en winst van Havenbedrijf Rotterdam wordt gehaald uit de op- en overslag van fossiele brandstoffen;
  • Grote bedrijven eind vorig jaar hebben aangegeven voor miljarden te gaan investeren in het petrochemische complex van de Rotterdamse haven;
  • Havenbedrijf Rotterdam, waarvan de gemeente Rotterdam grootaandeelhouder is en havendividend ontvangt, winst maakt met de verhuur van terreinen aan bedrijven uit de fossiele industrie;

overwegende dat

  • Het klimaatverdrag van Parijs nieuwe verplichtingen ten aanzien van koolstofemissiereductie met zich meebrengt die een directe impact hebben op de bedrijfsvoering van de fossiele industrie;
  • Diverse steden in Europa hebben aangegeven hun banden met de fossiele industrie onder de loep te nemen en/of hun beleggingen en investeringen in deze industrie te willen intrekken;

van mening dat

  • Het onlogisch is om enerzijds te investeren in duurzame energie en anderzijds financiële banden te onderhouden met de fossiele industrie;

verzoekt het college

  • Als grootaandeelhouder van Havenbedrijf Rotterdam te achterhalen hoeveel havendividend jaarlijks aan de gemeente wordt uitgekeerd als onderdeel van de winst die wordt gegenereerd door banden met de fossiele industrie;
  • Een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en de Raad hier nog voor de Kaderbrief 2016 over te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Duurzaamheidsmarinier

Lees verder

  MOTIE Onderzoek distributiecentra voor clusteren vervoersstromen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer