MOTIE Behoud het groen in de Hof van Maasdam


7 september 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2017, ter bespreking van de actualisatie van Masterplan Zestienhoven,

constaterende dat

  • De actualisatie een groot aantal woningen voorziet in het gebied Hof van Maasdam, ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg;

overwegende dat

  • De percelen in het plangebied waar bebouwing is voorzien momenteel worden omzoomd door groen;
  • Bewoners hebben aangegeven het groene karakter van de Hof van Maasdam te willen behouden voor de toekomst, omdat zij het als prettig ervaren;

verzoekt het college

  • De groene omzoning in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de Hof van Maasdam te behouden en ook als zodanig te bestemmen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer