Motie: Hengel­vrije Rotte­meren


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam verbonden is aan de gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren, met het Recreatieschap Rottemeren die als openbaar lichaam namens de deelnemende gemeenten onder meer het belang van natuurbescherming behartigt;
  • Het college de voorzitter van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap levert;

voorts constaterende dat

  • Het Recreatieschap Rottemeren haar visrecht per machtiging heeft uitgegeven aan een of meer hengelsportverenigingen, die particulieren in staat stellen vis te vangen in wateren van de Rottemeren inclusief Rotte;

overwegende dat

  • Hengelen dierenleed veroorzaakt omdat vissen door deze handeling pijn lijden;
  • Uitgifte van het visrecht in het recreatiegebied Rottemeren haaks staat op de doelstelling natuur te beschermen;

verzoekt het college

  • In het dagelijks bestuur van Recreatieschap Rottemeren te pleiten om te stoppen met het uitgeven van visrecht in de wateren die tot het eigendom van het recreatieschap behoren;
  • De Raad op de hoogte te stellen over een besluit dat het dagelijks bestuur hieromtrent zal nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Een inclusieve gemeente is natuurinclusief

Lees verder

Motie: Nieuwe bankjes van echt duurzaam materiaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer