Motie: Natuur­vrien­de­lijke oevers langs het nieuwe voet­bal­stadion


11 mei 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2017, ter bespreking van het voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City,

constaterende dat

  • In het plan van Feyenoord City wordt voorgesteld een nieuw voetbalstadion aan de oevers van de Nieuwe Maas te realiseren;

overwegende dat

  • Natuurvriendelijke oevers een impuls geven aan de ecologische kwaliteit van het plangebied, wat en passant de beleefbaarheid van het plangebied vergroot;

verzoekt het college

  • Natuurvriendelijke oevers aan te leggen als wordt overgegaan tot realisering van een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: 'Outstanding' voor gebied en stadion

Lees verder

Motie: Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer