Motie: Geen nieuw voet­bal­stadion zonder hoog­waardig OV-knooppunt


11 mei 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2017, ter bespreking van het voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City,

constaterende dat

  • Een nieuw voetbalstadion slecht bereikbaar is zonder nieuwe verbindingen in het openbaar vervoer (OV);

overwegende dat

  • De extra toestroom van bezoekers door de toegenomen capaciteit van het nieuwe voetbalstadion tot extra mobiliteitsdruk leidt die alleen met het OV kan worden ondervangen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe een hoogwaardig OV-knooppunt ter hoogte van het huidige NS-station Rotterdam Stadion kan worden gerealiseerd, waar bus, tram, metro en trein samenkomen;
  • De raad nog dit kalenderjaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion

Lees verder

Actualiteit: LNG in de Rotterdamse haven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer