Motie: Onderzoek haal­baarheid betaald parkeren Oud-IJssel­monde


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Waterside Oost,

constaterende dat

  • Diverse reclamanten van het bestemmingsplan Waterside Oost in hun zienswijze parkeerproblematiek in Oud-IJsselmonde hebben aangekaart;

overwegende dat

  • De parkeerproblematiek in het naburige Vreewijk laat zien dat het zeer onwenselijk is om aan te koersen op overlast om vervolgens draagvlak te creëren voor betaald parkeren;
  • Een overheid vooruit moet kijken en dus moet anticiperen op de onvermijdelijke overlast die gaat optreden door toedoen van Waterside II en III, omdat er honderden auto’s worden toegevoegd aan de reeds beperkte openbare ruimte;
  • De aangekondigde monitoring van het college over parkeerdruk per definitie dus te laat komt om ellende voor te zijn;

voorts overwegende dat

  • Er behalve parkeerproblematiek nog legio andere redenen zijn waarom betaald parkeren in het algemeen belang is, zoals minder luchtverontreiniging, een prettiger en levendiger straatbeeld, en stimulering van het gebruik van fiets of openbaar vervoer;

verzoekt het college

  • Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van invoering betaald parkeren in Oud-IJsselmonde;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen