Motie: Nationaal Park Rotterdam 2030


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • Er onder de noemer ‘Nationaal Park Rotterdam’ een campagne is opgestart door tal van organisaties om van onze stad een nationale parkstad te maken, met als richtjaar 2030;
  • Sommige steden in de wereld reeds de status van National Park City hebben verkregen, zoals Londen in het Verenigd Koninkrijk en Adelaide in Australië;

overwegende dat

  • Het initiatief van Rotterdamse natuur- en groenorganisaties voor een nationale parkstad lovenswaardig is, omdat het van onderop komt en wordt gedragen door onze inwoners;
  • De nationale parkstad zorgt voor een groene dooradering van het stedelijke weefsel met genoeg ruimte voor wilde natuur, lokale voedselproductie en gezondere levens van de Rotterdammers;
  • In de campagne voor een ‘Nationaal Park Rotterdam’ radicale vergroening en inclusie hand in hand gaan, zoals het hoort;

voorts overwegende dat

  • De status van onze stad als nationaal park ertoe kan bijdragen de ambitie van het college te realiseren flink te stijgen in de Nationale Monitor voor Duurzame Gemeenten, waar we al sinds jaar en dag op de laatste plek bungelen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen te komen tot Rotterdam als nationale parkstad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Lokale initiatieven denken mee over inkoop groenonderhoud

Lees verder

Motie: Natuur meten in De Esch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer