Motie: Lokale initi­a­tieven denken mee over inkoop groen­on­derhoud


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • Groenonderhoud thans wordt ingekocht per aanbesteding;
  • Veel Rotterdammers zich in lokaal georganiseerd verband bezighouden met vergroening van de stad en (ecologisch) groenonderhoud;
  • Er tevens lokale organisaties zijn die met groenonderhoud een beschutte werkplek bieden voor kwetsbare Rotterdammers, vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt;

overwegende dat

  • Lokale, buurtgerichte initiatieven in het groenonderhoud in een aanbestedingsprocedure vaak geen kans hebben mee te dingen naar gunning van opdrachten, omdat deze procedure geen ruimte biedt voor het type werk dat deze initiatieven voor de gemeente kunnen verzorgen;
  • Het overslaan van de lokale initiatieven een gemiste kans is, omdat ze behalve onderhoud van het stedelijk groen ook bijdragen aan participatie, zelfredzaamheid en een inclusieve stad;

verzoekt het college

  • Voorafgaand aan de nieuwe inkoopronde voor groenonderhoud lokale initiatieven en organisaties uit te nodigen om mee te denken over het schrijven van de bestekken en het opstellen van de voorwaarden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: De baten en lasten van ruimtelijke ordening

Lees verder

Motie: Nationaal Park Rotterdam 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer