Motie: Moedig voor­waarts


26 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Cultuurplan 2021-2024: Stad in transitie, cultuur in verandering,

constaterende dat

  • Met het cultuurplan een einde komt aan het voortbestaan van het historisch museum van Rotterdam, het Museum Rotterdam;

overwegende dat

  • Dat met het voorliggende plan van sluiting en een kwartiermaker kosten voor bedragen van respectievelijk €1,7 miljoen en €2 miljoen zijn gemoeid, zonder dat daar kwalitatieve dienstverlening of toekomstige productie tegenover staat;
  • Het derhalve de voorkeur verdient deze kosten niet te maken, maar met deze financiën het museum voor een periode van twee jaar open te houden;
  • Het museum tegelijk de opdracht kan worden gegeven binnen deze periode een toekomstplan te ontwikkelen;
  • Dat aan de hand van dat toekomstplan de gemeente zal kunnen besluiten over het toekomstperspectief van het museum;

verzoekt het college

  • Te zorgen voor een adequate financiering van het museum voor de komende twee jaar, zodanig dat het museum voorlopig geopend kan blijven;
  • Daarvoor bovengenoemde te besparen bedragen van €1,7 miljoen en €2 miljoen aan te wenden;
  • Met het bestuur van het museum bindende afspraken te maken over de organisatie van het toekomstperspectief binnen twee jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duidelijkheid over de financiële stand van zaken gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Lees verder

Motie: Een regenton voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer