MOTIE MKBA over sluiting Rotterdam The Hague Airport


29 juni 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport,

constaterende dat

  • Er nog nooit een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is opgesteld naar de gevolgen van sluiting van Rotterdam The Hague Airport (RTHA);

overwegende dat

  • RTHA gevolgen heeft voor het klimaat, het milieu, de volksgezondheid en het woongenot van tienduizenden omwonenden, en dat deze categorie├źn kunnen worden uitgedrukt in (monetaire) kosten en baten;
  • Door toedoen van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam de regio zeer goed bereikbaar is, waardoor een regionale luchthaven mogelijk geen toegevoegde waarde heeft voor de bereikbaarheid;
  • Er vaak onduidelijkheid bestaat over de economische voordelen van RTHA, inclusief het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen;

verzoekt het college

  • Een MKBA op te laten stellen waarin het alternatief van sluiting van RTHA wordt afgezet tegen het nulalternatief;
  • De Raad te informeren over de procedure van aanbesteding, de termijn waarop resultaten te verwachten zijn en verdere besluitvorming over eventuele vervolgstappen in dit dossier;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer