Actu­a­liteit: Nest meerkoet pal onder de fontein


8 juni 2017

Uit het AD Rotterdams Dagblad van 2 juni jongstleden vernamen wij dat een meerkoet een nest heeft gebouwd pal onder de fontein ter hoogte van de Noorderbrug. De fontein stond uit toen het nest werd gebouwd. Op een gegeven moment is tijdens het broeden de fontein aangezet door de gemeente Rotterdam, hetgeen een gewisse dood zou hebben betekend voor de jongen als ze op dat moment waren geboren. Gelukkig is het nog niet zover en gelukkig heeft de gemeente besloten de fontein uit te zetten – na interventie van de gebiedscommissie Noord.

Met het aanzetten van de fontein is de meerkoet gestoord tijdens het broeden. De Wet natuurbescherming verbiedt het storen en verstoren van broedende vogels. Bureau Stadsnatuur Rotterdam – met expertise op het gebied van flora en fauna – wist al snel te melden dat de jongen het niet zouden overleven als ze continue water over zich heen zouden krijgen. Met andere woorden: de kennis was voorhanden om te weten dat het in werking stellen van de fontein zou leiden tot (ver)storing van de broedende meerkoet.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam wil met het college tijdens de actualiteitenraad van 8 juni 2017 in gesprek over naleving van de Wet natuurbescherming binnen de gemeentegrenzen. Het mag niet zo zijn dat een interventie nodig is om de gemeente ertoe te dwingen zich alsnog aan de wet te houden. Er moet wat ons betreft een protocol voorhanden zijn waarin naleving van de wet geregeld is. Wij hopen dat het college zich meer bewust wordt van de plicht zich aan de Wet natuurbescherming te houden.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer