MOTIE Ziens­wijze niet 'kan' maar 'zal'


29 juni 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport,

constaterende dat

  • Het college aangeeft dat de gemeente bij de terinzagelegging van het luchthavenbesluit met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport een zienswijze kan indienen;

verzoekt het college

  • De Raad tijdens de terinzagelegging van het luchthavenbesluit de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer