MOTIE Miljarden miljoenen, miljoenen miljarden voor het NPRZ


29 september 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking van het rekenkamerrapport 'Zorg om Zuid' en het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

constaterende dat

  • De Rekenkamer constateert dat het NPRZ niet op koers ligt om haar eigen doelstellingen te halen;
  • De rol van de gemeente Rotterdam tekort schiet in het orkestreren van samenwerking tussen de diverse partners in het NPRZ;

voorts constaterende dat

  • Het NPRZ zwaar ondergefinancierd is;

overwegende dat

  • Een kwaliteitssprong op Zuid financieel commitment vereist;

De gemeente, met haar financiële slagkracht, hierin het voortouw kan nemen;

van mening dat

  • Als je iets doet, je 't ook goed moet doen;

verzoekt het college

  • In kaart te brengen hoeveel geld erbij moet om de doelstellingen van het NPRZ in 2030 te behalen;
  • Een financieringsvoorstel voor het NPRZ op te stellen en deze voor te leggen aan de Raad voor besluitvorming;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Hak de bloemkoolwijk in stukjes

Lees verder

AMENDEMENT Wijziging aanbeveling invoering betaald parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer