AMEN­DEMENT Wijziging aanbe­veling invoering betaald parkeren


29 september 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam, 'Parkeren herwaarderen', alsmede het (herziene) voorstel van het presidium inzake de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

besluit:

In aanbeveling 4 de volgende passage te schrappen:

“en/of de daling van de parkeerdruk na invoering ervan relatief beperkt was.”

Jeroen van der Lee

Partij voor de Dieren

____________________________________________________________________________________

Toelichting:

De Partij voor de Dieren wil in het beleidskader omtrent parkeren een verruiming van de eigenlijke gronden op basis waarvan betaald parkeren kan worden ingevoerd. Wij willen ons niet beperken tot het verlagen van de parkeerdruk als enige eigenljke grond voor invoering van betaald parkeren. Zie ons amendement 'Verruiming eigenlijke gronden invoering betaald parkeren' waarmee we dit willen bewerkstelligen.


Status

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Miljarden miljoenen, miljoenen miljarden voor het NPRZ

Lees verder

AMENDEMENT Verruiming eigenlijke gronden invoering betaald parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer