MOTIE Hak de bloem­koolwijk in stukjes


7 juli 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat

  • Het college met een financiële injectie het oostelijk deel van de stad van een kwaliteitsimpuls wil voorzien;
  • De wijkprofielen van de desbetreffende wijken in 'Oost' (e.g. Ommoord en Zevenkamp) niet nopen tot deze kwaliteitsimpuls in vergelijking met de wijkprofielen van andere wijken in de stad;

overwegende dat

  • Het college de financiële injectie rechtvaardigt door te wijzen op specifieke plekjes in de bloemkoolwijken van Oost die onze aandacht verdienen;
  • Dit feitelijk betekent dat de wijkprofielen geen inzicht geven in de noodzaak tot financieel ingrijpen;

verzoekt het college

  • Als toevoeging op, of eventueel vervanging van, de bestaande wijkprofielen op een lager aggregatieniveau te analyseren welke plekjes in de stad onze aandacht verdienen in de domeinen schoon, heel en veilig,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE 'Ballen' voor kunst in de buitenruimte

Lees verder

MOTIE Miljarden miljoenen, miljoenen miljarden voor het NPRZ

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer