Motie: Een gedrags­ver­klaring voor derden die werken met en voor Rotter­damse jeugd


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat van het lid Meeuwissen over ‘Songfestival aftelklok geproduceerd door zedendelinquent’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam onlangs van het bedrijf Mothership B.V. diensten of producten heeft afgenomen dan wel ingekocht, waarvan een veroordeeld zedendelinquent mede-eigenaar is;
  • Dit bedrijf in opdracht van de gemeente activiteiten voor jeugdige Rotterdammers organiseert in het kader van het naderende songfestival, zoals de Talentenjacht Rotterdam en de Young Roffa Contest;

overwegende dat

  • Het zeer onwenselijk is dat delinquenten veroordeeld voor zedenmisdrijven met jeugdige slachtoffers in een zakelijke relatie direct of indirect contact hebben met een jeugdige doelgroep;
  • De gemeente Rotterdam te allen tijde moet voorkomen dat opdrachtnemers van activiteiten voor Rotterdamse jeugd ooit zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf;
  • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de gemeente een goed instrument is om veroordeelde delinquenten van zedenmisdrijven met jeugdige slachtoffers te weren;

verzoekt het college

  • Een VOG verplicht te stellen voor eenieder die zich in directe of indirecte vorm contact heeft met Rotterdamse jeugd in het kader van een opdrachtverstrekking van de gemeente;
  • Hieronder ook expliciet bestuurders en eigenaren te scharen die diensten of producten leveren die van dienst zijn in het ontplooien van gemeentelijke jeugdactiviteiten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen