Motie: Maak rapport business case Feyenoord City openbaar


6 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 september 2018,

constaterende dat

  • De business case van Feyenoord City recent is doorgelicht door de International Stadia Group (ISG);
  • De gemeente Rotterdam mogelijk aandeelhouder wordt van het voetbalstadion dat onderdeel vormt van Feyenoord City;

overwegende dat

  • Het rapport van ISG voor mogelijke aandeelhouders belangwekkende informatie bevat over de financiële gevolgen van aandeelhouderschap;

verzoekt het college

  • De initiatiefnemers van Feyenoord City te verzoeken het rapport van ISG over de business case in haar originele vorm openbaar te maken;

en

gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Meerjarige aanpak leegstand

Lees verder

Amendement: Alleen biochemische industrie op Maasvlakte 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer