Amen­dement: Alleen bioche­mische industrie op Maas­vlakte 2


6 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 september 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan 'Maasvlakte 2',

besluit:

In de toelichting de volgende tekstonderdelen te schrappen:

 • “1. Chemische industrie” (pp.27)
 • "Ad 1 Chemische industrie' met de daartoe behorende tekst" (pp.27-28)
 • “of chemische industrie” (pp.86, pp.87)
 • “en chemische” (pp.88);

In de toelichting de volgende tekstonderdelen te wijzigen:

 • “(chemische) industrie” in “(biochemische) industrie)” (pp.13);
 • “(bio)chemische industrieën” in “biochemische industrieën” (pp.25);
 • “2. Biobased industrie” in “1. Biobased industrie” (pp.27);
 • “Waar de bestemming chemische industrie mogelijk is, is ook de bestemming biobased industrie mogelijk.“ in "Waar de bestemming biochemische industrie mogelijk is, is biobased industrie mogelijk.“ (pp.29, pp.30, pp.100);
 • “chemische industrie” in “biochemische industrie” (pp.35, pp.79, pp.80, pp.81, pp.90);
 • “voor 3 chemische clusters” in “voor het biochemische cluster”;

de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:

 • Artikelen 4.1.1 onder g; 5.1.1 onder d; 6.1.1 onder e; 7.1.1 onder a en 10.1.1 onder c. allen te wijzigen in: “biochemische industrie met de bijbehorende be- en verwerking“.


Status

Verworpen

Voor

Tegen