Motie: Duur­zaam­heids­cer­ti­ficaat voor toekomstig onder­komen van Feyenoord


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het debat over 'Op weg naar sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord?',

constaterende dat

  • De gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City stelt dat een nieuw stadion van Feyenoord het toonbeeld ('showcase' moet worden op gebied van duurzaamheid;
  • De gemeente de ontwerpers van een nieuw stadion heeft verplicht om gedurende het ontwerpproces duurzaamheidsafwegingen te maken die tevens moeten worden toegelicht;

mede constaterende dat

  • Het keurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) stadions kan toetsen op duurzaamheid, door middel van het uitgeven van duurzaamheidscertificaten;

overwegende dat

  • Een nieuw stadion dan wel een grondige renovatie van De Kuip kansen biedt om van het toekomstig onderkomen van voetbalclub Feyenoord daadwerkelijk een showcase van duurzaamheid te maken;
  • Een duurzaamheidscertificaat van BREEAM meetbaar en controleerbaar gestalte geeft aan de ambities op gebied van duurzaamheid die in de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City worden genoemd;

verzoekt het college

  • Een duurzaamheidscertificaat van BREEAM voor voetbalstadions als randvoorwaarde te stellen indien wordt overgegaan tot kredietverstrekking ten behoeve van een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord of van renovatie van De Kuip;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Besparing lasten Piekfijn naar kwijtschelding afvalstoffenheffing

Lees verder

Motie: Juridische toets business case Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer