Motie: Geen gemeen­te­lijke middelen naar Plan A Feyenoord City


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam jaarlijks €1,75 miljoen uit de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) uitgeeft aan ambtelijke capaciteit voor verdere uitwerking van Feyenoord City;
  • Er aan één plan (Plan A) wordt gewerkt, er is géén Plan B;

voorts constaterende dat

  • Plan A van Feyenoord City niet doorgaat;

verzoekt het college

  • Voor jaarschijf 2022 geen middelen vanuit de gemeentelijke begroting te reserveren voor het faciliteren van Feyenoord City;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Fossiele reclame uit het straatbeeld

Lees verder

Motie: Intrekken omgevingsvergunning RIF010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer