Motie: Green Friday


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het programma Rotterdam Circulair,

constaterende dat

  • De gemeente zich heeft gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 minimaal het verbruik van primaire grondstoffen te hebben gehalveerd en om in 2050 volledig circulair te zijn;
  • ‘Refuse’ en ‘Rethink’ bovenaan de R-ladder staan van de gemeentelijke Grondstoffennota 2023-2026;

voorts constaterende dat

  • Er jaarlijks een ‘Black Friday’ wordt georganiseerd door ondernemers in de stad, met als kennelijk doel zoveel mogelijk te verkopen aan het winkelend publiek;

overwegende dat

  • De preferente transitiepaden van ‘afzien’ en ‘herbezinnen’ goed passen bij onze circulaire ambities;
  • Bewandeling van deze paden een mentaliteitsverandering vergt van de Rotterdammers;
  • De gemeente bewust consumentengedrag kan stimuleren;

voorts overwegende dat

  • Een dag toegewijd aan de circulaire ambities van de stad een krachtig symbool is dat verandering alleen kan als we het samen doen;
  • Er reeds ‘Green Friday’-concepten bestaan die consumenten en bedrijven enthousiast wil maken over de hoogste treden van de R-ladder;

verzoekt het college

  • De organisatie van een jaarlijkse Green Friday door externe partijen te stimuleren en/of zich aan te sluiten bij een bestaand initiatief, met als insteek ondersteuning van onze circulaire ambities;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Converteren naar eeuwigdurende erfpacht

Lees verder

Motie: In de Upcycle Mall eet je vegan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer