Motie: Huizen van de Wijk, suikerarm en vita­mi­nerijk!


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

  • In de voortgangsrapportage gerapporteerd wordt dat 5 van de 48 Huizen van de Wijk een gezonde voedselomgeving is gecreëerd;

van mening dat

  • Dit al een fantastisch resultaat is dat eenvoudig uitgebreid kan worden naar de andere 43 Huizen van de Wijk;
  • Dit past bij de ambitie die het college heeft m.b.t. Het preventieakkoord ‘ Gezond 010’;
  • Een gezonde voedselomgeving inhoudt dat men zich aan de richtlijn ‘Schijf van vijf” van het Voedingscentrum houdt, omdat dit zich richt op reductie van suiker-, zout- en verzadigd vetinname;
  • Het de Huizen van de Wijk geen geld hoeft te kosten wanneer ze de omslag maken en anders inkopen doen;

verzoekt het college

  • Van de opgedane kennis bij de eerste 5 Huizen van de Wijk een protocol te maken die eenvoudig uitgerold en uitgevoerd kan worden door de andere 45 Huizen van de wijk;
  • De ‘Schijf van vijf” van het Voedingscentrum leidend is als definitie gezonde voedselomgeving;
  • De ambitie uit te spreken dat eind 2023 alle 48 Huizen van de Wijk een gezonde voedselomgeving hebben;
  • De raad hierover te rapporteren middels de voortgangsrapportage ‘Gezond 010’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen