Motie: Gezonde brandstof


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

  • In de voortgangsrapportage sportkantines niet genoemd worden in transitie naar een gezonde voedselomgeving;

van mening dat

  • Dit opmerkelijk is binnen een sportaccommodatie wat gezondheid bevordert;
  • Dit wel past bij de ambitie die het college heeft m.b.t. het preventieakkoord ‘Gezond 010’;
  • Een gezonde voedselomgeving inhoudt dat men zich aan de richtlijn ‘Schijf van vijf” van het Voedingscentrum houdt, omdat dit zich richt op reductie van suiker-, zout- en verzadigd vetinname;
  • Het de sportkantines geen geld hoeft te kosten wanneer ze de omslag maken en anders inkopen doen;

verzoekt het college

  • Een protocol te maken die eenvoudig uitgerold en uitgevoerd kan worden door de beheerders van sportkantines;
  • De ‘Schijf van vijf” van het Voedingscentrum leidend is als definitie gezonde voedselomgeving;
  • De ambitie uit te spreken dat eind 2023 alle sportkantines een gezonde voedselomgeving hebben en hierover de raad te rapporteren in de voortgangsrapportage ‘Gezond 010‘;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een bakje voor een prakje

Lees verder

Motie: Huizen van de Wijk, suikerarm en vitaminerijk!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer