Motie: Maak er een rookvrije sport van


23 maart 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 maart 2023, ter bespreking van de voortgangsrapportage van de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’,

constaterende dat

  • in de voortgangsrapportage gerapporteerd wordt dat 30 van de 195 sportaccommodaties /locaties rookvrij zijn;

van mening dat

  • Dit al een fantastisch resultaat is dat eenvoudig uitgebreid kan worden naar de andere 165 sportlocaties;
  • Dit past bij de ambitie die het college heeft m.b.t. het preventieakkoord ‘Gezond 010’;
  • We gezien de huidige ontwikkeling met betrekking tot de populariteit van vapen onder jongeren het nu nog essentiëler is er aandacht aan te besteden;
  • We hiermee de oproep van longartsen ondersteunen;

verzoekt het college

  • Alle 195 sportaccommodaties/locaties per 1 augustus 2023 rookvrij te maken;
  • De raad hierover te rapporteren in de voortgangsrapportage ‘Gezond 010’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Huizen van de Wijk, suikerarm en vitaminerijk!

Lees verder

Motie: Rookvrije generatie: werklocatie rookvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer