MOTIE Houd winkel­deuren 's winters gesloten


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Veel winkeliers ervoor kiezen in de winter de deuren open te zetten;

overwegende dat

  • Gemeenten op basis van de Wet milieubeheer het recht hebben winkeliers aan te spreken op het sluiten van deuren;
  • Sommige gemeenten al overwegen een verbod op openstaande deuren op te nemen in de APV wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde grens duikelt;
  • Het Rijk met de folder “Energie besparen? Kijk eens naar uw entree!” pleit voor het dichthouden van winkeldeuren in de winter en een aantal voordelen opsomt wanneer dit gebeurt;

voorts overwegende dat

  • Het stimuleren van winkeliers de deur dicht te houden sinds begin 2015 rijksbeleid is;

verzoekt het college

  • Met winkeliersverenigingen en individuele winkeliers in gesprek te gaan met als inzet de deuren gesloten te houden in de winter;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Neem cruiseschepen aan de Wilhelminapier op sleeptouw

Lees verder

MOTIE Gasbranders en vuurhaarden op terrassen in precariobelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer