MOTIE Houd winkel­deuren 's winters gesloten


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Veel winkeliers ervoor kiezen in de winter de deuren open te zetten;

overwegende dat

  • Gemeenten op basis van de Wet milieubeheer het recht hebben winkeliers aan te spreken op het sluiten van deuren;
  • Sommige gemeenten al overwegen een verbod op openstaande deuren op te nemen in de APV wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde grens duikelt;
  • Het Rijk met de folder “Energie besparen? Kijk eens naar uw entree!” pleit voor het dichthouden van winkeldeuren in de winter en een aantal voordelen opsomt wanneer dit gebeurt;

voorts overwegende dat

  • Het stimuleren van winkeliers de deur dicht te houden sinds begin 2015 rijksbeleid is;

verzoekt het college

  • Met winkeliersverenigingen en individuele winkeliers in gesprek te gaan met als inzet de deuren gesloten te houden in de winter;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer