MOTIE Gasbranders en vuur­haarden op terrassen in preca­rio­be­lasting


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Veel uitspanningen hun terrassen 's winters warm houden met gasbranders en vuurhaarden;

voorts constaterende dat

  • Veel terrassen in Rotterdam op gemeentegrond liggen;
  • De gemeente Rotterdam precariobelasting heft, zijnde een belasting voor het hebben van voorwerpen op of boven grond van de gemeente;

overwegende dat

  • Gasbranders en vuurhaarden enorm veel koolstofdioxide uitstoten;

verzoekt het college

  • Het hebben van gasbranders en vuurhaarden op terrassen te zien als voorwerpen waarvoor aan de heffing van precariobelasting moet worden voldaan;
  • De Raad actief te betrekken bij de totstandkoming van de lokale heffing, inclusief de tariefstelling;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Houd winkeldeuren 's winters gesloten

Lees verder

MOTIE Duurzaamheidsmarinier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer