MOTIE Gasbranders en vuur­haarden op terrassen in preca­rio­be­lasting


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Veel uitspanningen hun terrassen 's winters warm houden met gasbranders en vuurhaarden;

voorts constaterende dat

  • Veel terrassen in Rotterdam op gemeentegrond liggen;
  • De gemeente Rotterdam precariobelasting heft, zijnde een belasting voor het hebben van voorwerpen op of boven grond van de gemeente;

overwegende dat

  • Gasbranders en vuurhaarden enorm veel koolstofdioxide uitstoten;

verzoekt het college

  • Het hebben van gasbranders en vuurhaarden op terrassen te zien als voorwerpen waarvoor aan de heffing van precariobelasting moet worden voldaan;
  • De Raad actief te betrekken bij de totstandkoming van de lokale heffing, inclusief de tariefstelling;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer