Motie: Groen voor alle Rotter­dammers


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Parkhaven,

constaterende dat

  • In het masterplan een volledige compensatie wordt voorgespiegeld van het groen dat door de ontwikkeling aan de Parkhaven verloren gaat, in de categorieën ‘maaiveldgroen’, ‘groene daken’ en ‘verticaal groen’;
  • Het bestemmingsplan zich niet uitspreek over groencompensatie;

voorts constaterende dat

  • De huidige groenstrook aan de Parkhaven nu voor een ieder toegankelijk is;

overwegende dat

  • Écht groen gewoon voor iedereen toegankelijk is, dus openbaar;
  • Groene daken en verticaal groen geen compensatie bieden voor de toegankelijkheid van openbaar groen die met de ontwikkeling verloren gaat;

verzoekt het college

  • De huidige hoeveelheid aan vierkante meters openbaar groen die met de ontwikkeling aan de Parkhaven verloren gaat en niet in het plangebied wordt gecompenseerd, elders te compenseren als nieuw openbaar groen;
  • Compensatie van dit openbare groen als aanvulling te zien op de doelstelling in deze bestuursperiode twintig hectare aan groen toe te voegen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Hou je aan je groene afspraken

Lees verder

Motie: Meer voor de meervleermuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer