Motie: Hoor mij, zie mij, samen zijn wij


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Het rapport van de Gemeentelijke kinderombudsman ‘Hoor mij en zie mij! Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven’,

van mening dat

 • Rotterdam nog beperkt toegankelijk is zowel online, fysiek als educatief;
 • Rotterdam nog een grote stap mag zetten in bevordering van inclusiviteit;
 • Dat taboes doorbroken moeten worden;
 • Men nog niet altijd bewust is van de obstakels die mensen met een beperking tegenkomen;
 • Men nog niet altijd bewust is van de vooroordelen waar mensen met een beperking tegenaan lopen;
 • Inclusiviteit goed is voor iedereen en betekent dat Rotterdam voor iedereen is;

overwegende dat

 • Dit betekent dat er met een inclusieve kijk naar Rotterdam gekeken moet worden;
 • Dit gedaan zou moeten worden door ervaringsdeskundigen en deskundigen;
 • Een inclusieve stad betekent dat openbare ruimtes, buitenruimte, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, gemeentelijke instellingen aanpassingen vergen, zodat het voor iedereen toegankelijk is en iedereen welkom is;
 • Bewustwording van wat het betekent voor mensen met een beperking zorgt voor respect en tolerantie;

verzoekt het college

 • Tot het instellen van een werkgroep met een brede basis: ervaringsdeskundigen, gemeente en deskundigen op de verschillende gebieden;
 • Met deze werkgroep een onderzoek te doen naar hoe inclusief en toegankelijk Rotterdam is;
 • Met deze werkgroep een campagne op te zetten met betrekking tot bewustwording en acceptatie van mensen met een beperking;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottemeren

Lees verder

Motie: Beslisnota bij Woonvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer