Motie: Hofplein autovrij


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het Programma van Eisen Hofplein;

constaterende dat

  • In het Programma van Eisen Hofplein ruimte aan de auto wordt toebedeeld;

overwegende dat

  • Rotterdam moet kiezen voor een autovrije binnenstad;
  • Een autovrij Hofplein tal van voordelen kent, zoals een prettiger verblijfsklimaat, verbeterde luchtkwaliteit en een verbeterde verkeersveiligheid, CO2-emissiereductie en een daling van verkeersvolumes in toevoerwegen (zoals Coolsingel, Schiekade, Weena en Pompenburg) waar deze positieve effecten ook zullen optreden;

verzoekt het college

  • Het Hofplein autovrij te maken en dit te borgen in het programma van eisen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen