Motie: Geen halve maat­re­gelen


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het Programma van Eisen Hofplein;

constaterende dat

  • Het nieuwe Hofplein er na de herinrichting uitziet als een rotonde met grotendeels twee rijstroken en maximaal één rijstrook bij het op- en afrijden;

overwegende dat

  • Onze stad nu eens voor echte maatregelen moet kiezen om het verkeersvolume in de stad aan banden te leggen;
  • Het Hofplein met grotendeels een 2-strooksrotonde teveel van het oude is, namelijk een verkeersplein voor een snelle afhandeling van auto’s;
  • Een 1-strooksrotonde minder plaats biedt aan auto’s, waar luchtkwaliteit en verkeersveiligheid baat bij hebben;

verzoekt het college

  • Te kiezen voor een 1-strooksrotonde;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen