Motie: 30 kilometer op het Hofplein


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het Programma van Eisen Hofplein;

constaterende dat

  • In het Programma van Eisen Hofplein staat dat onderzocht gaat worden of dertig kilometer per uur haalbaar is, in nauwe afstemming met hulpdiensten en de RET;
  • Het programma van eisen zich verder niet expliciet uitspreekt over toepassing van dertig kilometer per uur, indien haalbaar;

overwegende dat

  • Voor een prettig verblijfsklimaat op en rond het Hofplein en voor een verbeterde verkeersveilige situatie lage snelheden cruciaal zijn;
  • De luchtkwaliteit bij lage snelheden aanzienlijk verbetert, niet in de laatste plaats voor fietsers door het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan;

verzoekt het college

  • Dertig kilometer per uur op het Hofplein toe te passen in het programma van eisen als de hulpdiensten en de RET zich kunnen vinden in het technisch ontwerp, dat daartoe wordt ontworpen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen